Burmese Jute Rugs

Highly Durable

Natural Textures

Dyed Tones

Burmese Influence

 

 

 

 

Burmese Hemp Jute Rug | Coffee
Burmese Hemp Jute Rug | Coffee
On sale from $157
View
Burmese Hemp Jute Rug | Grey
Burmese Hemp Jute Rug | Grey
On sale from $190
View
Burmese Hemp Jute Rug | Lime
Burmese Hemp Jute Rug | Lime
On sale from $157
View
Burmese Hemp Jute Rug | Gold
Burmese Hemp Jute Rug | Gold
On sale from $157
View
Burmese Hemp Jute Rug | Orange
Burmese Hemp Jute Rug | Orange
On sale from $157
View
Burmese Hemp Jute Rug | Red
Burmese Hemp Jute Rug | Red
On sale from $190
View